juli/augustus 2014

* " FAIM de SAISON " :

   vrijdag 4 juli 2014, afsluiter

   van het schooljaar 2013 - 2014

   met de jaarlijkse Faim de Saison.

   Een gezellig samenzijn met alle

   leden en partners.

* " KUNSTENCENTRUM 't Vaartje " juli - augustus 2014, 

  doorlopende tentoonstelling met oa. kunstwerken van ART@De Pinte,

  inwijding van het door ART beschilderde stoelenterras, ....

 * kunstenaar van de maand augustus :

    KATRIEN SURMONT stelt tentoon in

    de inkom van het gemeentehuis.

* daguitstap naar LISSEWEGE ( 16 aug 2014 ) :

  ART@De Pinte strekt de benen met de beeldenroutewandeling en bezoekt

  de tentoonstelling in Kunstencentrum 't Vaartje.

september / oktober 2014

 

* cursus 6 : start van het nieuwe schooljaar op 3 september

   met eigen " IMPRESSIE ", acrylwerk op 3D-doek 60 x 60.

* zondag 14 september 2014 : " BRADERIE ", voor meer info, mogelijkheid 

  tot inschrijving geïnteresseerde nieuwe leden, ... kon je terecht op de

  stand van ART@De Pinte.

* zaterdag 20 en zondag 21 september :

                                  " From WAR to ART "

 

  jaarlijkse tentoonstelling van ART@De Pinte met werken op groot doek

  ihkv herdenking 100 jaar WO1.

 

       Openingsrede door schepen van cultuur Ferry Comhair.

 

          " From War to ART, van oorlog tot kunst.

           Dat is de titel - het thema - dat deze tentoonstelling van Art@De Pinte

           meekreeg.

          Van oorlog tot kunst. Van leed en verdriet naar schoonheid. Dat lijkt een

          bijzondere grote stap. En dat is het ook. Maar het is een stap die we moeten

          blijven zetten om de herinnering aan die oorlog, aan de gevolgen en aan de

          slachtoffers levend te houden. Ik hoor oudere mensen in het publiek al

          denken: wat gaat die 35-jarige snotneus ons hier over de oorlog vertellen, wat

          weet hij daarvan. Wel, ik weet er genoeg van om te beseffen dat zoiets nooit

          meer mag gebeuren. Ik heb genoeg verbeeldingskracht om het ijskoud te

          krijgen bij de gedachte dat quasi heel de wereld in brand staat, bij de gedachte

          geliefden te moeten verliezen aan zinloos geweld. De verhalen van toen zijn

          geen anekdotes. Iedereen leed pijn. Iedereen verloor. Letterlijk en figuurlijk.

         100 jaar later lijkt de Westerse samenleving begrepen te hebben dat zoiets

          nooit meer mag gebeuren. Of dat hopen we toch. En toch zijn we er niet

          gerust in. Want elders in de wereld is er wel nog oorlog. We zien die

          gruwel van dichtbij, zij het op veilige afstand van onze televisie.

          2014 en de volgende jaren staan in het teken van 100 jaar Groote Oorlog. Tijd

          om eens achterom te kijken. Tijd om ervoor te zorgen dat ook de huidige en

          volgende generaties een begin van een beeld krijgen wat er toen gebeurd is.

          Heel wat overheden, scholen en organisaties werken mee aan de herdenking

          van die Groote Oorlog. Elk op zijn manier. En dat geldt ook voor Art@De Pinte

          en deze tentoonstelling. Ik weet niet wie op het idee gekomen is om dit

          project volledig aan klaprozen te wijden, maar dat is een prachtig initiatief.

         De Poppies, de klaprozen, zijn het symbool van WO I. Ze zijn nu het symbool

         en waren het TOEN ook. Ze zijn geen logo, embleem of toegewezen decoratie.

         Ze betekenen iets.

         Er was alleen iemand nodig om dat te zien. En dat was de Canadese militaire

         arts en dichter John McCrae, met het gedicht In Flanders Fields.

         De klaprozen verwijzen naar de morfine en de opium die van papaver werden

         gemaakt om soldaten op de been te houden, om pijn te verdoven.

         Maar is nog een andere belangrijke symbolische betekenis : klaprozen

         groeien als enige plant in een omgeving waar al de rest dood is. Waar de grond

         kapot gebombardeerd werd. Ze groeiden letterlijk rond de lichamen van

         gesneuvelden. Een merkwaardig verschijnsel, en tegelijk een klein tekentje van

         hoop, bloemen in een verwoest landschap. Het zijn pioniers, ze maken de weg

         vrij voor een nieuw begin.

 

         Dames en Heren,

 

         ik kon vandaag niet anders dan even stil te staan bij de oorlog. Een luchtige

         toespraak zou niet gepast zijn. En natuurlijk is dit ook een tentoonstelling, en

         natuurlijk drinken we straks een glas om de tentoonstelling feestelijk te

         openen, en gewoon omdat we graag samen een glas drinken. Maar af en toe

         eens even stil staan en achterom kijken, kan geen kwaad.

 

         Ik wil tot slot de kunstenaars van Art@De Pinte heel erg bedanken en

         feliciteren met deze tentoonstelling.

 

         Want vandaag is bewezen dat klaprozen OOK op vruchtbare grond groeien, in

         de handen en de creativiteit van kunstenaars.

 

         Bedankt. " 

 

     

 

 

 

november / december 2014

 

* cursus 7 : in november brengt ART@De Pinte een "ODE AAN DE SPEKSTEEN"

  en aan iedereen die hem creatief wil bewerken.

" Mijn Loetse mijn Bizoetse

gij zijt mijn patatse en mijn klein pieteloetse

ik wil u schreepen uit een steentje klein en fijn

omdadde veur altijd mijn lieveke zuut zijn. " (K.A.)

 

     Deze creaties zijn te bezichtigen :

          - van 1 februari tot 31 april 2015 in de bibliotheek van de biomedische faculteit KU-Leuven.

          - later te bepalen datum september 2015 in De Pinte.

 

* cursus 8 :  " DOOR HET BOS DE BOMEN NIET MEER ZIEN "

   In december wordt er gewerkt aan het grote bomenknuffeldoek, een werk

   van 80 bij 80 in olieverftechniek.

 

 * 19 december 2014 : " GALA van de VRIJWILLIGER "

    ART@De Pinte wordt genomineerd en verkozen tot winnaar van het

    eerste Gala van de Vrijwilliger voor Cultuurverdienste !

    

      " Deze kunstvereniging werd opgericht in 1997 en laat volwassen amateur-

        kunstenaars in een wekelijks atelier werken rond een gezamelijk project.

        Onder leiding van een professioneel kunstenaar worden door de leden

        steeds werken gemaakt die een gemeenschappelijk kenmerk hebben ( op

        het vlak van thematiek, materiaalkeuze, techniek, ... ). ART@De Pinte

        stelt in De Pinte tentoon tijdens de WAK en Pintefeest. " (infokrant DP)

 

  • 19 december 2014

  • Een bijna voltallig bestuur.

  • Een fiere voorzitter en secretaris op het podium.

  • Cultuurverdienste.